Kasım 28, 2022
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun 'İBB yönetimi 2023 bütçesini ilgili makama sunamadı' açıklaması sonrası İBB'den yalanlama geldi ...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun ‘İBB yönetimi 2023 bütçesini ilgili makama sunamadı’ açıklaması sonrası İBB’den yalanlama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İBB’nin açıklamasının ardından konuya ilişkin detayları açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada İBB’nin bütçeyi 1 ay gecikmeli sunduğu anlaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2023-2024 ve 2025 bütçe tahminlerinin Bakanlığımıza gönderilmesi süreci ile ilgili olarak basın yayın organlarında çıkan haberlerin ardından kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Blindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında; “Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir” ve 62’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümler doğrultusunda kanuni bir zorunluluk olarak yerel yönetimlerle ilgili mali verilerin Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 8 Ağustos tarihli ve 4283384 sayılı yazımızla, yerel yönetimlerin 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 02.09.2022 tarihine kadar YERELBİLGİ sistemine girmeleri istenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de YERELBİLGİ sistemine girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir