Aralık 4, 2022
Hristiyanlığın ilk dönemlerinde önemli şahsiyetlerden biri olarak kabul edilen aynı zamanda Hz. İsa'nın havarilerinden olduğu bilinen ...
Hristiyanlığın ilk dönemlerinde önemli şahsiyetlerden biri olarak kabul edilen aynı zamanda Hz. İsa’nın havarilerinden olduğu bilinen asıl adı Yusuf olan Kıbrıslı Barnabas’ın yazdığı düşünülen Barnabas İncili’ndeki Kur’an-ı Kerim detayı araştırmacıların dikkatini çekti.

Ayrıca bazı kaynaklara göre Barnabas İncili’nin 16. yüzyıla ait olduğu söylenirken içeriğinin ve kullanılan alfabenin M.S 40’lı yıllarda kaleme alındığının altını çiziyor.

1983 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı ‘Kela Memo’ mevkiinde dev bir mağaraya rastlayan köylülerin, yer altı şehrini andıran doğal yapının içinde bir lahit bulduğu söyleniyor.

Küçük bir odayı andıran bu mezarda mumya, yanında büyük boy ve küçük boy kitapla karşılaşıldığı iddia ediliyor.
Küçük kitabın ilk nüshasında şu ifadeler yer alıyor:

“Ben Kıbrıslı Barnabas. Bu, benim gökler/semavi yılla 48. yılda yazdığım 4. İncil nüshasıdır. Bu, vahyi sadık olan Allah’ın kulu Meryem oğlu İsa’ya vahyidir.”

KUR’AN-I KERİM’İN ANAHTARI NİTELİĞİNDE OLABİLİR

Ayrıca bu incilin bazı araştırmacılar tarafından Kur’an-ı Kerim’in anahtarı niteliği taşıdığı, içeriğinde bulunan Yusuf Suresi’yle açıklanıyor.

Özellikle Yusuf Suresi’nin 101. ayetindeki “Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat!” ifadesine dikkat çekiliyor.

ARAMİCE DİLİYLE KALEME ALINMIŞ

Öte yandan Aziz Barnabas’ın, Barnabas İncil’ini Sami dil ailesinden olan Aramice (Aramca) diliyle kaleme aldığı biliniyor.

HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİNİ BİLDİRİYOR

Değiştirilerek günümüze kadar gelen incillerde Hz. İsa, Allah’ın oğlu ve insanlığı kurtacak Mesih olarak geçerken, Aziz Barnabas’ın M.S 40’lı yıllarda kaleme aldığı İncil tam aksini söylüyor.

Bu nüshalarda Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu değil yalnızca bir Peygamber olduğu yazarken, Hz. Muhammed’in (SAV) de nübüvveti müjdelenmiş. Bu incile göre kainat Nur-i Muhammedi için yaratıldı.

Bu araştırma sonuçlarına göre Barnabas İncili, son kutsal kitap Kur’an-ı Kerim ile bir paralellik içeriyor.

Barnaba İncili’nin arapça tercümesinin kapağı ile ilk sayfası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir